Marketing - Paradoks
07:03 am - Saturday 14 December 2019

An error has occurred with the ICIT Weather Widget, if the issue persists through refreshing please contact the site administrator.

Marketing

Paradoks | 00:40 - 07.07.2017

Çfarë formati mund të jetë reklama?

Reklama më klasike është një baner imazh ose një gif i animuar. Megjithatë reklamat mund të jenë nga tekst informues, deri ne animime Flash e Video dhe të tjera elemente të animimit dhe të dinamicitetit.

Informata Kontaktuese

Web: www.prizrenpost.com
E-mail: marketing@paradoks.info
Telefoni: +377 044 944 918 & +90 507 902 75 51