Ende me shifra të paqarta për punësimin në Kosovë

Prishtinë – Gjatë vitit 2017 nga ndërmjetësimi i punësimit të rregullt janë evidentuar 3215 punësime, kurse në vitin 2016 ishin punësuar 4022 persona. Pra, krahasuar me vitin 2016, në vitin 2017 kemi rënie të punësimit prej 807 personave.

Ndërsa, në vitin 2017 janë evidentuar 12511 vende pune, apo më pak prej 1626 vende pune se në vitin paraprak.

Tags: ,